Renovujeme odpady bez zásahu do vašich zdí.

Odpadní potrubí renovujeme zevnitř. Bez vysekávání zdí, bez řezání trubek, bez nepořádku. Zkrátka jen s minimálním nepohodlím pro vás. Renovujeme i připojovací potrubí vedoucí od stoupaček do koupelen, kuchyní a WC. Celý odpadní systém v domě vám opravíme zcela novou technologií – doslova vytvoříme úplně nové odpadní potrubí uvnitř toho starého.

To je ReLiner!

Co znamená renovace stoupaček zevnitř?

Ukázka renovace odpadu bez bourání - ReLiner

Anglickým slovem „reline“ se označuje renovace odpadního potrubí bez jakýchkoliv zásahů do vašich zdí. V posledních letech byly vynalezeny úplně nové technologie, které to umožňují. Díky nim jsme schopni zvládnout i nejmenší průměry trubek se skvělými výsledky. A poskytujeme na práce doživotní záruku!

Společnost ReLiner využívá optimální kombinaci různých technik pro renovaci odpadního potrubí. Všechny jsou ale založeny na epoxidovém nástřiku zevnitř. To nám umožňuje obnovit a bezproblémově zevnitř renovovat téměř všechna potrubí v budovách i pod nimi. Konečným výsledkem je zcela nové potrubí, vytvořené uvnitř toho starého!

Naši techniku ​​nástřiku používáme pro většinu svislého potrubí (stoupaček). Epoxidový nátěr nanášíme rotační tryskou v tenkých vrstvách o tloušťce cca 1 mm. Celý proces opakujeme třikrát. Všechny naše aktivity sledujeme speciálně vyvinutými kamerami a vše také zaznamenáváme. Na své potrubí se tak můžete podívat zevnitř před i po provedení prací! 

Protože jsou vrstvy kontrolovaně nanášeny ve velmi tenké vrstvě, můžeme tuto techniku ​​aplikovat i ve vodorovných trubkách. Naše nejmenší tryska má pouze 22 mm, abychom mohli takto ošetřit i připojovací potrubí v celé domě.

Díky elasticitě epoxidové pryskyřice není po vytvrzení nástřiku problém s dilatací vlivem změn teplot v potrubí. Právě s ohledem na to jsme zvolili finskou technologii a materiály, které byly vyvinuté tak, aby obstály bez problémů v exterémních teplotách i v jejich rychlých změnách. Ve Skandinávii jsou materiály, které používáme i my, prověřeny roky praxe. A to jak v tuhých mrazech, tak i v horkých létech, kterých bylo v posledním desetiletí hned několik.

Tento způsob renovace se již řadu let používá k renovaci hlavního vedení kanalizace na ulici. Tato technika je nyní vhodná i pro opravu potrubí v budovách.

Jednoduše řečeno se do odpadního potrubí natáhne sanační rukávec – nebo prostě „punčocha“, jak se této metodě také často říká. Ta je napuštěna epoxidem a po instalaci je natlakována. Po vytvrzení lze potrubí ihned znovu používat.

Při rekonstrukci odpadů v domě nebo v bytě již není nutné nic bourat, řezat do zdí a odstraňovat obklady! Maximálně odmontujeme toaletu nebo dřez, abychom měli dobrý přístup k potrubí. Samozřejmě pak vše uvedeme do původního stavu. 

Pracujeme rychle a téměř neviditelně. Náš inovativní způsob renovace odpadů vám ušetří spoustu času a peněz!

Jak to děláme? Prohlédněte si prezentaci!

Stručně a přehledně vás provedeme tím, jak ze starého potrubí uděláme zase nové.

Renovace odpadů podle společnosti ReLiner

ReLiner - Standleidingen renoveren vanaf het dak

Renovace stoupaček

Odpadní potrubí v domě nebo bytovém komplexu renovujeme ze střechy nebo ze sklepních prostor.

Renovace potrubí obsahujícího azbest je obzvlášť náročná. Společnost ReLiner vyvinula bezpečnou pracovní metodu. Díky tomu je vnitřní renovace azbestových trubek bezpečnou alternativou. Používáme patentovaný a osvědčený způsob čištění bez jakýchkoli emisí částic obsahujících azbest. Poté potrubí zkontrolujeme a ošetříme naší nástřikovou technikou na bázi vysoce kvalitního epoxidového nátěru.

Většina potrubí je vyrobena z litiny. V průběhu let jsou trubky vystaveny velkému opotřebení. Výsledkem je poškození, které způsobuje netěsnosti. Právě jim umíme účinně zabránit nástřikem uvnitř litinové odpadní trubky. ReLiner provádí rozsáhlé opravné práce ještě dřív, než se začne s nástřikem. Před aplikací epoxidové vrstvy ošetříme všechny otvory nebo praskliny za pomoci takzvaného „packeru“. Na renovované potrubí pak poskytujeme doživotní záruku.

Údržba spádového potrubí (stoupaček) je velmi důležitá pro správné fungování odpadu. Vyvinuli jsme speciální nástroje pro optimální čištění renovovaného potrubí, kterými nejdříve odpady ošetříme. Poté provedeme kontrolu kamerou a nakonec porovnáme tyto snímky s hotovou prací po skončení renovace. Pokud je později třeba oprava nějakého konkrétného místa (například při pozdější rekonstrukci koupelny), tak jdeme na jisto. I drobné opravy jsme pak schopni provést bez vysekávání a řezání. Díky tomu můžeme nabídnout doživotní záruku na odpadní potrubí renovované společností ReLiner.

Naše inovativní technologie zabrání zbytečnému poškození stěn kuchyní, koupelen a toalet. Vnitřní renovace potrubí probíhá bez sekání, bourání, odstraňování obkladů apod. Díky tomu je čistou a neinvazivní alternativou k výměně trubek. Naše kombinace různých technik poskytuje nejlepší výsledky. Můžeme také renovovat potrubí pod celým areálem domu, aniž bychom museli rozbíjet podlahy nebo zasahovat do zahrady.

ReLiner - Onze technici relinen de aansluitingen vanuit de woning

Renovace přípojek

Kombinací různých technik renovujeme i přípojky od průměru 35 mm. Plynule zcela beze spojů je napojujeme na stoupačky. 

Připojovací potrubí odpadů v koupelně je často zabudováno ve stěně nebo v podlaze. Navíc má obvykle malý průměr (35 – 50 mm). Je vyrobeno z mědi, olova, litiny (oceli) nebo PVC. ReLiner umí renovovat i připojovací potrubí zevnitř. To lze provést při kompletní renovaci odpadů nebo jako součást drobné opravy. Ta je vhodná například u špatně těsnícího odpadu pod vanou nebo sprchovým koutem. 

V mnoha případech má připojení kuchyně samostatné spádové potrubí (stoupačky). Menší byty mají někdy kombinovaný odpad (společný pro kuchyň a koupelnu), ale často jsou na každý byt alespoň 2 svody. Kuchyňská přípojka často není daleko od hlavního potrubí. Toto potrubí totiž dopravuje do kanalizace poměrně velké množství mastnoty (vzniklé odpadem z kuchyňského dřezu). Než ReLiner zrenovuje kuchyňskou přípojku, vždy ji napřed vyčistí a zbaví všech nečistot.

ReLiner téměř ve všech případech zevnitř renovuje přípojku od stoupaček k toaletě. Toto připojení je často snadno dostupné po demontáži toalety. Jedná se o spoj s velkým průměrem a potrubí je vyrobeno z litiny (oceli), azbestu nebo PVC. Poradíme si i v případě, že je na toaletě instalováno závěsné WC. Pracujeme směrem k hlavnímu odpadnímu potrubí a rekonstruujeme tak celý odpadní systém zevnitř. Díky naší metodě se přípojka a hlavní odtok toalety hladce napojí.

Potrubí, které vede pod domem nebo bytovým komplexem, se také nazývá hlavní kanalizační síť. Tyto trubky vedou vodorovně a společnost ReLiner má k dispozici různé techniky, jak je zevnitř renovovat. Pokud je potrubí ve vlhkém prostředí například kvůli vysoké hladině spodní vody, rozhodneme se pro sanační rukávec neboli pro „punčochovou“ metodu. V ostatních případech můžeme nabídnout řešení i naší nástřikovou metodou. Protože naše techniky jsou obě založeny na epoxidové bázi, můžeme je používat zaměnitelně. Konečným výsledkem je zaručeně zcela nový odpadní systém, vytvořený uvnitř starých trubek.

ReLiner - Advies over rioolrenovatie

Poradenství v oblasti renovací odpadů

Před renovací odpadů zevnitř pomocí nástřiku zdarma poradíme s vhodným návrhem a postupem.

Společnosti ReLiner má různé techniky pro renovaci odpadů. Ve všech případech je důležité zjistit, jak je kanalizační systém přístupný. Můžeme pracovat ze střechy, nebo musíme pracovat „vzhůru nohama“ ze sklepních prostor? Je také důležité vědět, jak jsou konstruovány stoupačky a připojovací potrubí, jaký mají průměr a z jakého materiálu jsou vyrobené. To vše musíme během úvodní inspekce zjistit, než vám předložíme nabídku na renovaci vašich odpadů.  

Dobré dlouholeté plánování údržby je velmi důležité pro jakýkoliv dům nebo bytový komplex, aby bylo možné získat přehled o budoucích nákladech. ReLiner poskytuje jasný obrázek o budoucnosti kanalizačního potrubí v budově. Díky naší rozsáhlé předběžné kontrole a komplexnímu poradenství při renovaci odpadů můžete náklady na budoucí údržbu velmi dobře plánovat. Je to důležité pro správně fungující kanalizační systém ve vašem domě, bytě nebo bytovém komplexu.

Na rozdíl od tradiční rekonstrukce může společnost ReLiner snadno provádět práce v několika fázích. Protože není nutné žádné sekání do zdí nebo řezání potrubí, naše práce je často téměř neviditelná. V případě potřeby můžeme zpočátku řešit pouze nejnutnější problémy (například havárii v jednom bytě). V navazující fázi můžeme ošetřit zbytek odpadů v celém bytovém komplexu, abychom podobné havárii předešli. Fázování rozložené na několik let je také možné – podle toho, jak to umožňuje například fond oprav vašeho domu.

Díky tomu, že ReLiner pracuje s optimální kombinací technik vnitřního nástřiku, je renovace odpadů téměř vždy proveditelná. Ne vždy to však znamená, že vám tento typ rekonstrukce doporučíme. Pokaždé totiž hledáme pro vás to ekonomicky nejvýhodnější řešení. Do našeho plánu proveditelnosti a souvisejícího poradenství zahrnujeme všechny aspekty stávajícího odpadního systému v budově. Samozřejmě vše probereme osobně a společně pak můžeme realizovat ten správný plán. Teprve potom se pustíme do práce! 

Přímý kontakt pro opravdu dobrou radu

Společnost ReLiner vychází ze svých širokých zkušeností s působením na největších zakázkách po celém Nizozemsku. I v Česku jsme vám vždy nablízku a rádi vám poctivě a dobře poradímem jaké jsou u vás možnosti renovace odpadů.

Odborné poradenství při renovaci odpadů

Renovace odpadního potrubí a přípojek je specializací společnosti ReLiner. Podělíme o naše znalosti a přijedeme se s vámi osobně setkat. Rádi Vás poznáme a poradíme!

Jsme ReLiner ─ renovujeme odpady bez zásahu do vašich zdí!